Kategorijos

Informacija

Naujienlaiškis

Pagalbos linija

Pagalba teikiama 24/7

Tel: +37060860346

Susisiekite su mūsų specialistais

Perkamiausios prekės

Visos perkamiausios

Privatumo Politika | Argan.lt |

Argan.lt  rūpinasi savo klientų asmeninės informacijos apsaugos svarba bei atsakingai tvarko savo Klientų asmeninę informaciją, užtikrina patikimą jos saugojimą.

Bendra informacija

Ši argan.lt privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) nustato kaip argan.lt renka, kaupia, naudoja ir saugo asmeninę savo Klientų informaciją.

Lankydamiesi tinklapyje argan.lt, Klientai išreiškia savo sutikimą laikytis šioje Privatumo politikoje nustatytų taisyklių, kurios apima asmeninės informacijos rinkimą, saugojimą, naudojimą ir, itin retais atvejais, atskleidimą.

Asmeninė informacija – tai tokia informacija, kurios pagalba galima nustatyti Kliento tapatybę ir su juo susisiekti. Pavyzdžiui, asmeninė informacija gali apimti vardą, el.pašto adresą, prekių siuntimo adresą, sąskaitų siuntimo adresą, telefono numerį ar kompiuterio IP adresą ir pan.

Asmeninės informacijos rinkimas

Argan.lt renka asmeninę informaciją tam, kad galėtų teikti personalizuotas paslaugas, bei tam, kad nuolatos galėtų tobulinti klientų aptarnavimo paslaugas. Argan.lt tokią informaciją naudoja, siekdama įvykdyti užsakymus, pristatyti produktus ar teikti paslaugas, vykdyti mokėjimus, susisiekti užsakymų bei prekių klausimais, atnaujinti turimus duomenis ir bendrai aptarnauti Kliento sąskaitą tinklapyje. Kliento asmeninė informacija taip pat leidžia su juo susisiekti norint pranešti apie įvairius ypatingus pasiūlymus ir kitas rinkodaros programas bei naujienas, kurios jam galėtų būti naudingos (argan.lt Klientams yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti jų asmens duomenų naudojimo prekių ar paslaugų rinkodarai). Ši informacija taip pat naudojama siekiant pagerinti elektroninę parduotuvę, apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo arba identifikuoti piktnaudžiavimo tinklapiu atvejus bei suteikti galimybę trečiosioms šalims argan.lt vardu vykdyti technines, logistikos ir kitas funkcijas.

Lankytis argan.lt tinklapyje galima ir neidentifikuotiems Klientams ar kitaip nepateikus jokių asmeninių duomenų. Tačiau, tam tikrais atvejais, Klientas turės suteikti savo asmeninę informaciją (Informacija, kurią Klientas suteikia argan.lt), o tam tikrais atvejais, argan.lt statistinės sistemos automatiškai rinks savo Klientų asmeninę informaciją (Automatiškai renkama informacija).

Informacija, kurią Klientai suteikia argan.lt. Argan.lt gauna ir atsakingai saugo bet kokią informaciją, kurią Klientas pateikia tinklapyje arba kitaip ją atskleidžia. Taip pat Klientas turi teisę nepateikti tam tikros informacijos apie save, tačiau tokiu atveju, jam gali būti apribotas naudojimasis tam tikromis nuorodomis ar užsakymo pateikimas. Informaciją, kurią pateikia Klientai, argan.lt naudos siekdama atsakyti į Klientų prašymus, susisiekimui su jais bei užsakytų prekių pristatymui.

Atvejai, kuomet bus prašoma pateikti asmeninę informaciją:

 1. perkant prekes, pateikiant užsakymą internetu;
 2. kuriant sąskaitą;
 3. norint patalpinti komentarą, kliento atsiliepimus ar kitą vartotojo sukurtą informaciją;
 4. registruojantis į Naujienų laikraščio gavėjų sąrašą;
 5. Pateikiama (ir argan.lt kaupiama) tokia asmeninė informacija:
 6. el. pašto adresas, vardas, pavardė, amžius, lytis, gyvenamoji vieta;
 7. informacija apie tinklapyje atliktas operacijas (tokias kaip pirkimas);
 8. prekės, kurią Klientas įsigijo siuntimo bei sąskaitų siuntimo ir kita informacija, kurią pateikė norėdamas pirkti prekę.
 9. Automatiškai renkama informacija – informacija, kurią argan.lt gauna ir kaupia Klientams naudojantis paslaugomis. Asmens duomenys automatiniu būdu tvarkomi tik vidaus administravimo tikslais (Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog Automatiškai renkama informacija leidžia nustatyti tik vartotojų srautus ir kiekį, tačiau nesuteikia galimybės nustatyti Kliento tapatybės, todėl lankymasis tinklapyje gali būti visiškai anonimiškas).

Asmeninė informacija, kurią argan.lt automatiškai renka ir kaupia:

 1. informacija, kuri gali būti gaunama naudojantis tinklapiu, paslaugomis ir reklama, įskaitant kompiuterio ir prisijungimo informaciją, puslapio lankymo statistiką, srautus į/iš puslapio, reklamos duomenis, IP adresą ir standartinę pirkimo informaciją;
 2. informacija iš kitų įmonių, tokia kaip demografiniai duomenys ar lankymosi kituose internetiniuos puslapiuose informacija;
 3. kita papildoma informacija iš trečiųjų šalių (kiek tai leidžiama teisės aktais).


Toliau tiek Informacija, kurią Klientas suteikia argan.lt, tiek Automatiškai renkama informacija, bus vadinama asmenine informacija arba asmens duomenimis, nebent pačiame tekste nurodyta kitaip.

Rinkodara

Argan.lt neperduoda, neparduoda ir nenuomoja jokių asmeninių duomenų trečiosioms šalims jų rinkodaros tikslais. Turimus duomenis apie Klientus argan.lt gali tik palyginti su informacija, kuri pasiekiama iš kitų įmonių ir naudojama argan.lt paslaugų, turinio bei reklamos pagerinimo ir personalizavimo tikslais.

Duomenų valdytojas

Asmens duomenų renkamų Argan.lt svetainėje valdytojas yra argan.lt

Asmeninių duomenų naudojimas

Argan.lt renka asmens duomenis, tam kad užtikrintų saugų, sklandų ir efektyvų naudojimąsi tinklapiu pagal individualius Klientų poreikius. Klientai, pateikdami savo asmeninius duomenis, išreiškia savo sutikimą, kad argan.lt naudotų juos šiems tikslams: teikti paslaugas ir aptarnauti Klientus; spręsti ginčus, rinkti mokėjimus ir lokalizuoti gedimus; užkirsti kelią potencialiai draudžiamiems ar nelegaliems veiksmams; personalizuoti, vertinti ir pagerinti savo paslaugas, turinį ir rinkodarą; informuoti apie savo paslaugas, tikslinę rinkodarą, paslaugų modernizavimą ir reklaminius pasiūlymus remiantis pasirinkimu; ir turimos informacijos tikslumo patikrinimui ir palyginimui su informacija gauta iš trečiųjų šalių.

Kliento duomenų atskleidimas

Sutinkamai su teisės aktų reikalavimais, argan.lt gali atskleisti turimus asmens duomenis įgyvendindama savo veiklos strategiją, atsakydama į pretenzijas, susijusias su tuo, kad tam tikro turinio informacija pažeidžia kitų asmenų teises, arba apsaugodama bet kokio asmens teises, turtą ar saugumą.

Argan.lt gali dalintis turima Klientų asmenine informacija su: paslaugų teikėjais, kurie padeda vykdyti argan.lt veiklą remiantis su jais sudarytomis sutartimis (tokie kaip kurjerio tarnyba, sukčiavimo atvejų tyrimas, sąskaitų tvarkymas ir t.t.); teisėsaugos ar kitais valdžios atstovais, baudžiamųjų veikų ar kitų nelegalių veikų tyrimo klausimais (pastaruoju atveju būtų atskleista tik tokia informacija, kuri būtų susijusi su tyrimu); kitoms įmonėms Klientų asmeninė informacija būtų atskleista, jeigu būtų vykdomas įmonių susiliejimas ar susijungimas (Jeigu taip atsitiktų, bus reikalaujama, kad nauja įmonė laikytųsi šios Privatumo politikos).

Neapsiribojant tuo, kas išdėstyta aukščiau, siekiant gerbti Kliento privatumą, argan.lt įsipareigoja neatskleisti asmens duomenų teisėsaugos ar kitiems valdžios pareigūnams bei kitoms trečiosioms šalims be teismo šaukimo gavimo ar kitos panašios teisinės procedūros, išskyrus atvejus, kai bus pagrindo manyti, kad turimos informacijos atskleidimas yra būtinas siekiant užkirsti kelią gresiančiam smurtui ar finansiniams nuostoliams, ar siekiant pranešti apie įtariamą nelegalią veiklą.

Sąskaitos apsauga

Kliento slaptažodis yra raktas į jo sąskaitą. Jį sudarant patariama naudoti unikalią skaičių, raidžių ar simbolių seką. Labai svarbu neatskleisti argan.lt prisijungimo slaptažodžio. Jeigu visgi slaptažodis arba Kliento asmens duomenys jo paties yra atskleisti kitiems asmenims, Klientas patampa atsakingas už visus veiksmus, kurie gali būti padaryti iš jo sąskaitos. Jeigu Klientas pamestų savo slaptažodį, jis prarastų ir savo asmens duomenų kontrolę ir galėtų būti patrauktas atsakomybėn už veiksmus atliktus iš jo sąskaitos. Labai svarbu nedelsiant informuoti argan.lt apie galimai nesaugų slaptažodžio naudojimą ir iš karto jį pakeisti.

Galimybė naudotis, peržiūrėti ir pakeisti savo asmeninius duomenis

Klientas bet kada gali peržiūrėti ir pakeisti didžiąją dalį savo asmeninės informacijos užsiregistruodamas argan.lt. Kadangi yra sunku nustatyti Kliento tapatybę fiziškai jo nematant, argan.lt nevykdys jokių asmeninės informacijos pakeitimų. Rekomenduojama nedelsiant atnaujinti savo asmens duomenis, kai jie pasikeičia arba pastebėjus, jog jie klaidingi.

Klientų prašymu argan.lt kiek įmanoma greičiau uždarys Kliento sąskaitą ir išims asmens duomenis taip, kad jie nebūtų prieinami, remiantis galiojančiais teisės aktais. Siekdama įgyvendinti galiojančių teisės aktų reikalavimus, argan.lt saugos uždarytų sąskaitų asmens duomenis tam, kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui, būtų surinkti visi mokesčiai, išspręsti kilę ginčai, techninės problemos, būtų galima suteikti reikalingą informaciją tyrimams ir/ar imtis kitų teisėtų veiksmų.

Apsauga

Argan.lt turimus duomenis laiko turtu, kuris turi būti apsaugotas, ir tam naudoja daugybę saugumą užtikrinančių įrankių (slaptažodžiai, fizinė apsauga, ir t.t.), kurie skirti užkirsti kelią neteisėtam prisijungimui ir duomenų atskleidimui.

Trečiosios šalys

Išskyrus kur kitaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, šis dokumentas yra skirtas tik tos asmeninės informacijos naudojimui ir atskleidimui, kurią argan.lt renka tiesiogiai iš Kliento. Jeigu Klientas atskleidžia savo asmens duomenis kitiems asmenims argan.lt tinklapyje ar kituose internetiniuose puslapiuose, atkreipiame dėmesį, jog gali būti taikoma ir kitokia privatumo politika. Argan.lt nekontroliuoja privatumo politikos, kurios laikosi trečiosios šalys, todėl gali būti taikoma ir kitokia trečiųjų šalių asmens duomenų apsaugą reglamentuojanti politika.

Baigiamosios nuostatos

Argan.lt gali pataisyti ar patobulinti šią Privatumo politiką patalpindama naująją jos redakciją argan.lt tinklalapyje. Visos pasikeitusios Privatumo politikos nuostatos automatiškai įsigalioja po 30 dienų nuo jų patalpinimo. Jeigu pasikeitus Privatumo politikai Klientas toliau naudosis argan.lt tinklalapiu, bus laikoma, jog jis sutinka su atnaujinta šios Privatumo politikos redakcija.

Šiai Privatumo politikai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai kylantys iš šios Privatumo politikos bus sprendžiami abipusiu šalių sutarimu, nepavykus taikiai išspręsti ginčo, jis bus sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.